FINANS IDARESI | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

    Finans Idaresi

  • Yönetici raporlarının oluşturulması
  • Bütçe
  • Hesap planı revizesi
  • Bilanço değerlendirme
  • Verimlilik ölçümü
  • Depo takip sistemleri oluşturma
  • Nakit akış tabloları