SIRKETICI ARASTIRMALAR | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

    Sirket İçi Araştırmalar

  • Çalışan memnuniyeti
  • Swot analizi
  • Çalışanların bilgi güncellemesi
  • İletişim kanalları oluşturma