SATIS IDARESI | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

    Satis Idaresi

  • Satış idaresi sisteminin kurulması
  • Mevcut sistemin, raporlama modelinin ve performans ölçümlerinin incelenmesi
  • Satışın geçmis yıllar analizi
  • Satış stratejisinin gözden geçirilmesi ve güncelliğinin kontrol edilerek rapor halinde sunumu
  • Satış performansının ölçülmesi
  • Yönetimce öngörülen raporların hazırlanması