ILETISIM | Gurkan AKMAN

"Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil, bilgi sıkıntısıdır."
İSMET İNÖNÜ

    İletisim

  • Kurum içi iletişim
  • Telefonda konuşma sanatı
  • Hizmet sanattır - Restoran işletmeleri
  • Hizmet sanattır - Makam şoförü
  • ıletişimde algı hataları
  • Üst - ast iletişimi
  • Beden dili
  • Yazışma kuralları