INSAN KAYNAKLARI | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

    Insan Kaynakları

  • Eğiticinin eğitimi
  • Ekip çalışması
  • Liderlik ve ekip olmak
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Performans değerlendirme
  • Değer ve değişim yönetimi
  • Vizyonel farkındalık oluşturma