KISISEL GELISIM | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

  Kisisel Gelisim

 • Duygularım konuşuyor
 • Müzakere teknikleri
 • OYYA
 • Stres yönetimi
 • Eğiticinin eğitimi
 • Sunum ve prezantasyon teknikleri
 • Zaman yönetimi
 • Çatışma yönetimi
 • Problem çözme teknikleri
 • Sokrates çemberi ( iş yaşamında kişisel tıkanıklıklardan kurtulma - farkındalık )