PAZARLAMA | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

  Pazarlama

 • Rekabet yönetimi
 • Gerilla pazarlama
 • Stratejik pazarlama
 • Gel de internette pazarlama
 • Pazarlamada yeni trendler
 • WOMM ( kulaktan kulaga pazarlama)
 • Otomobil satış programı
 • Pazarlamanın temelleri
 • A dan Z ye pazarlama
 • Modern pazarlama yönetimi
 • E-pazarlama
 • Pazarlama planı ve atölye çalışması
 • Innovasyon
 • Kurumsal iletişim
 • CRM ve müşteri veri tabanı yönetimi
 • Marka yönetimi